Projekti:


DN&T Investing Group ima dugi niz lepih projekata koje je uspešno završio u roku
na obostrano zadovoljstvo invenstitora i nas samih. Ovo su samo neki od njih: