img

Održavanje

ODRŽAVANjE - značenje pojma

Održavanje je postupak kojim se nastoji da se neko stanje ili neka sposobnost održi istim. Održavanje kao takvo najveću primenu ima u tehničkim naukama, gde postoji i cela oblast koja se bavi teorijom održavanja.

Održavanje u tehnici podrazumeva postupak pregleda, popravke ili poboljšavanja nekog uređaja ili prateće ugrađene opreme čime im se otklanja kvar, poboljšava postojeće stanje ili samo produžava radni vek. Teorija održavanja temelji se na dva sukobljena zahteva:

- Troškovi održavanja moraju biti što manji,
- Uređaj mora raditi što pouzdanije

Kako je nemoguće pomiriti ova dva zahtjeva cela teorija održavanja se zasniva na kompromisu odnosno na pokušaju da se postigne što veća sigurnost uz što manju cenu. Pri tome važnu ulogu imaju zakoni i pravila koja se moraju poštovati pri radu pojedinih uređaja koja nameću minimume standarda koji moraju biti zadovoljeni za pojedine grane tehnike.

Tu smo mi. DN&T Investing group d.o.o. od samog početka se trudi da iznađe najbolji kompromis tj. da ponudi najbolje rešenje kako da se smanje troškovi održavanja, a da nivo ispravnosti uređaja i opreme ostane u zadovoljavajućem režimu kako bi svi sistemi funkcionisali besprekorno. Postoje dve strategije u održavanju i to su:

Korektivno održavanje je održavanje kod kojeg se uređaj održava tek nakon što je nastupio kvar odnosno zastoj. Ovaj način održavanja je najzastupljeniji usprkos celom nizu negativnih svojstava koje sa sobom nosi.

Preventivno održavanje je održavanje prilikom kojeg se uređaj održava pre nego što nastupi kvar. Ovaj način pokriva negativna svojstva korektivnog održavanja, ali sa sobom nosi neka druga negativna svojstva. Preventivno održavnje se može vršiti na nekoliko načina. Može biti izvedeno kao planirano održavanje, koje se vrši u zadanim vremenskim intervalima (engleski: Time Based Maintenance) ili na temelju broja pređenih kilometara, na temelju broja radnih sati, nakon određenog broja izvršenih radnih operacija, itd; ili kao prediktivno održavanje (održavanje po stanju) kod koje se aktivnosti održavanja realiziraju na temelju stanja delova i sastava.

Mi Vam nudimo sledeća održavanja:
- Održavanja stambenih i poslovnih zdrada
- Održavanja svih sistema i instalacija u stambenim i poslovnim zgradama
- Održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite objekata
- Održavanje i servisiranje IT i druge ugrađene opreme u garantnom i van garantnog roka