img

Građevina

Građevina- značenje pojma

Građevina je ostvarenje građevinske tehnike, nastale delovanjem na sam građevinski materijal i opremu koja predstava skup veoma teških i zahtevnih građevinskih poslova. Sama građevina je samostalna i najvećim delom nepoktretna konstrukcija, objekat koji je sagradio čovek i koji služi čoveku za življenje, delatnost, zaštitu i sl.
Glavna podela građevine je na:
- visokogradnju (zgradarstvo)
- niskogradnju (putevi, mostovi, brane itd.).


Delovi jedne građevine

Svaka građevina mora da poseduje:
- Noseću konstrukciju
- Arhitektoniku
- Elektroinstalacije
- Instalacije vodovoda i kanalizacije
- Termotehničke instalacije (grejanje, ventilacija, klimatiza)
- Protivpožarne instalacije
- Mašinske instalacije

DN&T investing group d.o.o. uspešno obavlja već duži niz godina zahtevne i složene poslove građevine, ža šta je i registrovan kao što i pun naziv glasi “DN&T Investing group d.o.o. preduzeće za građevinske radove i nespecifične radove niskogradnje, prometa i usluga Beograd, Voždovac.” Iza nas već sad postoji bogato iskuskvo i mnoštvo zadovoljnih korisnika naših usluga – investitora. Vaše zadovoljstvo je naš najveći uspeh, a Vaša preporuka naša najbolja reklama.