img

Elektro instalacije

Električna energija - značenje pojma

Električna energija (u narodu poznatija kao električna struja, struja i elektricitet) je ono što se proizvodi u elektranama, prenosi dalekovodima i distribuira do potrošača gde se koristi za rad kućnih aparata, kancelarijske opreme, industrijskih mašina i omogućava dovoljno energije kako za kućno tako i za komercijalno osvetljenje, grejanje, kuvanje i industrijske procese.

Električna struja - je usmereno kretanje naelektrisanja pod uticajem električnog polja ili razlike električnih potencijala
Električni provodnik je materijal koji pruža mali električni otpor prolazu slobodnih elektrona(ili jona)
Električna instalacija građevinskog objekta se sastoji od izolovanih provodnika struje i pomoćnih uređaja.

Glavne komponente električnih instalacija su:
- kućni priključak, (za domaćinstva, stambene i poslovne zgrade)
- glavni i pomoćni razvodni ormari sa razvodnim tablama,
- napojni vodovi,
- instalacije u stanovima,
- razvodni ormani,
- el. instalacije za motorni pogon
- el. instalacije za mašinski pogon
- el. instalacije za termo-tehnički pogon
- el. instalacije za sisteme tehničke zaštite
- el. instalacije sistema za rezervno napajanje,

DN&T Investing group d.o.o. od samog početka svog poslovanja uspešno izvodi radove na svim oblicima elektroinstalacija. Visoko obrazovani stručnjaci iz oblasti slabe i jake struje koordinisanim i timskim radom sa osposobljenim elektroinstalaterima realizuju sve projekte od početka do kraja.